Web stranica predmeta: Računarska elektronika

  Dragi studenti,
  dobro došli na web stranicu predmeta računarsska elektronika.

  Na ovoj stranici ćete pronaći osnovne podatke o predmetu:

  • imena nastavnika i asitenata
  • spisak literature
  • spisak progama koji se koriste na vežbama, i
  • sve ostale informacije koje su vezane za predmet