Rezultati prvog kolokvijuma (grupa 30.04.)

Rezultate možete pogledati ovde.