Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma – termin 23.04.2023.

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.