Analogna elektronika – rezultati teorijskog dela – 15.10.2021.

Rezultati teorijskog dela ispita iz Analogne elektronike (odsek Mehatronika) održanog 15.10.2021.