Katedra za elektroniku

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije,

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad
Telefon: +381(0)21/485-4505

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultati ispita su u prilogu. Praktikum_januar2024

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate oktobarskog2 roka možete videti u prilogu. Svaki deo ispita nosi po 50 poena, a da bi se deo ispita položio potrebno je imati minimum...

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate oktobarskog1 roka možete videti u prilogu. Svaki deo ispita nosi po 50 poena, a da bi se deo ispita položio potrebno je imati minimum...

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate oktobarskog roka možete videti u prilogu. Svaki deo ispita nosi po 50 poena, a da bi se deo ispita položio potrebno je imati minimum...

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate septembarskog-2 roka možete videti u prilogu. Svaki deo ispita nosi po 50 poena, a da bi se deo ispita položio potrebno je imati minimum...

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate septembarskog-1 roka možete videti u prilogu. Svaki deo ispita nosi po 50 poena, a da bi se deo ispita položio potrebno je imati minimum...

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate julskog roka možete videti u prilogu. Svaki deo ispita nosi po 50 poena, a da bi se deo ispita položio potrebno je imati minimum...

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Poštovane koleginice i kolege, U prilogu možete videti rezultate ispita održanog 21.6.2023. Za uvid u radove javiti se na babicsladjana99@gmail.com (analogni deo) i na kika995@gmail.com (digitalni...

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Poštovane koleginice i kolege, U prilogu su rezultati iz predmeta Praktikum: inženjerski alati u elektronici, nakon oba kolokvijuma. Oni studenti koji su ostvarili minimum po...

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

U prilogu možete pogledati rezultate ispita održanog 27.4.2023. Praktikum_april2023  

NAŠI PRIJATELJI

NAJNOVIJE NA SAJTU