BMI-Materijali i tehnologije fabrikacije u medicinskim uređajima

Rezultati ispita održanog 8.10.2021. godine.