BMI-Materijali i tehnologije fabrikacije u medicinskim uređajima

Rezultati ispita održanog 10.10.2020. godine.