BMI – Osnovi elektronike – avgust 2021

Rezultati ispita (Osnovi elektronike) održanog 01.09.2021. godine.