BMI-Osnovi elektronike-oktobarski dodatni rok 1

Rezultati ispita rađenog 8.10.2021. godine.