BMI – Osnovi elektronike – rezultati posle kolokvijuma #2

Rezultati posle kolokvijuma #2 održanog 12.06.2022. godine.

Studenti koji su položili ispit, isti treba da prijave u studentskoj službi u junskom ispitnom roku.