Drugi kolokvijum iz Uvoda u elektroniku (E1, MER)

Drugi kolokvijum iz Uvoda u elektroniku će se održati u subotu 12.01.2019. u amfiteatrima A1, A2, A3 i A4 s početkom od 19h.