Informacija iz MPE (E1, OAS)

Nakon pregleda rezultata popravnog lab. kolokvijuma sledeći studenti zbog prevelikog broja izostanaka ili neurađenih predispitnih obaveza će morati ponovo izlaziti na LK naredne školske godine:

EE 49/2017
EE 225/2015
EE 209/2017
EE 247/2017
EE 102/2017
EE 173/2016
EE 94/2017

 

Sledeći studenti treba da se jave predmetnom nastavniku:

EE 181/2017
EE 113/2017