Kompanija ELSYS – mogućnosti zapošljavanja studenata (sa naglaskom na usmerenje Mikroelektronika)

Pošrovane koleginice i kolege,

pogledajte prezentaciju kompanije ELSYS, u kojoj su date mogućnosti zapošljavanja sa naglaskom za usmerenje Mikroelektronika.

Sa katedre