Najnoviji spisak studenata za laboratorijske vežbe iz Uvoda u elektroniku (EET, MER) – 2019

Poštovane kolege studenti,
zbog preklapanja termina vežbi grupama sa studijskog programa Merenje i regulacija, morali smo da promenimo raspored održavanja laboratorijskih vežbi.

Takođe u grupama za studijski program EET dodato je 5 novih studenata koji nisu bili na prethodnom spisku.

Novi spisak studenata za laboratorijske vežbe iz Uvoda u elektroniku možete preuzeti ovde:

  1. Spisak za studijski program EET
  2. Spisak za studijski program Merenje i regulacija