OAS Konačne ocene iz MPE

Br. indeksa Ocena
EE 106/2016 6
EE 13/2016 10
EE 168/2016 6
EE 177/2016 8
EE 237/2016 8
EE 28/2016 9
EE 29/2016 8
EE 42/2016 8
EE 76/2016 10
EE 84/2016 10
EE 86/2016 10

 

Kome nije formirana ocena ima sledeće mogućnosti:
1) u terminu ispita u svakom ispitnom roku može da polaže K1 i/ili K2
2) samo jednom u toku ovog ispitnog roka ćemo organizovati popravni LK1, LK2 ili LK3. Potrebno je da se studenti dogovore koji bi bio termin u okolini ispitnog termina (1. feb.) i Andrei Erdeljan jave termin i dostave spisak na email.
Drugih prilika za popravljanje lab. kolokvijuma neće biti do sledeće godine!

Upis formiranih ocena je u sredu 23.1. oko 12h u F309