Praktična elektronika – rezultati kolokvijuma – januar 2023.

Rezultati kolokvijuma iz Praktične elektronike održanog tokom januara 2023.

Ukoliko primetite da vam ime ili broj indeksa nije dobro upisan, ili imate nekih pitanja, obavezno se javite asistentu Branislavu Batiniću do 11. februara.