Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate oktobarskog roka možete videti u prilogu.

Svaki deo ispita nosi po 50 poena, a da bi se deo ispita položio potrebno je imati minimum 25 poena. Za uvid u radove javiti se na mejl babicsladjana99@gmail.com (analogni deo) i kika995@gmail.com (digitalni deo).

Oni studenti koji su položili ceo ispit, a nisu zadovoljni ocenom i žele da popravljaju, obavezno da se jave na babicsladjana99@gmail.com kako im ocena ne bi bila prosleđena studentskoj službi.

Praktikum_oktobar2023