Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu su rezultati iz predmeta Praktikum: inženjerski alati u elektronici, nakon oba kolokvijuma. Oni studenti koji su ostvarili minimum po 25 bodova iz oba dela ispita su položili ispit. Takođe, u tabeli je napisan i broj izostanaka sa vežbi. Podsećam vas da je dozvoljeni broj izostanaka bio maksimalno 3, a svaki dalji izostanak će smanjiti dobijenu ocenu iz ovog predmeta, kada ga položite.
NAPOMENA:
Oni studenti, koji su nakon oba kolokvijuma, položili ceo ispit i zadovoljni su ocenom treba da prijave ispit u prvom junskom roku, kako bi im ocena bila prosleđena.
Oni studenti, koji su nakon oba kolokvijuma, položili ceo ispit i nisu zadovoljni trenutnom ocenom i planiraju u narednim rokovima da popravljaju neke delove ispita, obavezno da se jave na mejl babicsladjana99@gmail.com, kako bismo to zabeležili.
U svakom narednom roku, moguće je posebno raditi digitalni ili analogni deo, kao i ceo ispit.