Prezentacija izbornih predmeta (III godina EET-ME)

Poštovane koleginice i kolege,
U ponedeljak 20. maja, sa početkom u 11:15, u učionici 201, održaće se prezentacija izbornih predmeta na trećoj godini Smera za mikroračunarsku elektroniku.
Spisak i sadržaj izbornih predmeta možete pogledati na sledećem linku.

Na izbornoj poziciji 1, bira se jedan od tri predmeta:

1. Sistemi automatskog upravljanja u elektronici – doc. Darko Stanišić (darkos@uns.ac.rs),
2. Računarske komunikacije – prof. Živko Bojović (zivkocbojovic67@gmail.com)
3. Materijali i tehnologije u medicinskim uređajima (Materijali u elektrotehnici) – prof. Goran Stojanović (sgoran@uns.ac.rs)

Na izbornoj poziciji 2, bira se jedan od tri predmeta:

1. Razvoj softvera za digitalne mikrokontrolere – prof. Ivan Mezei (imezei@uns.ac.rs), doc. Milan Lukić (milan_lukic@uns.ac.rs)
2. Karakterizacija i testiranje mikroelektronskih kola – prof. Goran Stojanović (sgoran@uns.ac.rs)
3. Primena senzora i aktuatora, doc. Jovan Bajić (jovanbajic@gmail.com)
prof. Laslo Nađ (lnadj@uns.ac.rs), prof. Ljiljana Živanov (lilaziv@uns.ac.rs),

Svi predmeti će biti kratko predstavljeni, u trajanju od 5 do 10 minuta.

Uskoro ćete imati mogućnost da izaberete željene predmete preko elektronske studentske službe.

Puno pozdrava,
Mirjana Damnjanović