Razvojni alati u elektrotehnici – sumarni rezultati ispita – školska 2021./2022.

Rezultati sa poenima i ocenama iz predmeta Razvojni alati u elektrotehnici iz školske 2021./2022. godine.