Rezultati ispita iz IDEK-a i IE 28.10.2018.

Rezultate možete pronaći na sledećem linku.

Katedra za elektroniku,
Miloš Arbanas