Rezultati ispita iz IDEK-a i IE 9.4.2019.

Rezultate možete pronaći na sledecem linku IDEK+IE_2019_April.

Katedra za elektroniku,
Miloš Arbanas