Rezultati LK2 i ispita iz MPE (OAS, E1) Januarski rok 2022.

Rezultati LK2 i ispita iz MPE (OAS, E1).

Uvid u radove u četvrtak 10. feb. od 18-19h telefon 021/485-4519/MS Teams/lično u NTP135.

Za LK2 se javite svom asistentu.