Rezultati maj 2022- Praktikum: Inženjerski alati u elektronici

Za uvid u radove javiti se na sladjana.babic@uns.ac.rs

Rezultati:

Broj indeksa Student Digitalni deo (max 50) Analogni deo (max 50) ukupno ocena rok
EE 100/2013 Geza Bolok Nedovoljno 30 maj 2022