Rezultati nakon oba kolokvijuma iz Medicinske elektronike, BMI

Rezultati nakon oba kolokvijuma iz Medicinske elektronike, BMI odsek.