Spisak studenata za lab. vežbe iz predmeta Senzori i aktuatori-2018

Poštovane koleginice i kolege,

pogledajte spisak studenata za laboratorijske vežbe iz predmeta Senzori i aktuatori, za studijski program Energetika, elektronika i telekomunikacije
(smer Mikroračunarska elektronika – 4 godina).

Laboratorijske vežbe se održavaju u laboratoriji F316 i počinju od srede 5.12.2018.

Sa katedre