Telekomunikaciona elektronika – OSS EiT – rezultati ispita – 17.9.2022.

Rezultati ispita iz Telekomunikacione elektronike na OSS Elektronika i telekomunikacije održanog 17.9.2022.

Radi uvida u radove javiti se putem e-maila.