Branislav Batinić


Zvanje: docent
Titula: Doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 139
Telefon: 021/485-4523
E-mail: batinicbb@yahoo.com
Konsultacije:


Predmeti

Praktična elektronika – osnovne akademske (mikroračunarska elektronika)
M2M elektronski sistemi – master akademske (primenjena elektronika)
Optoelektronski i laserski sistemi – master akademske (primenjena elektronika)
Računarsko projektovanje elektronskih kola – osnovne strukovne (ET)
Digitalna upravljačka elektronika – master akademske (mehatronika)