Mikroračunarski sistemi za rad u realnom vremenu


Studije: Osnovne akademske studije

Odsek: Energetika, elektronika i telekomunikacije

Program: Mikroračunarska elektronika

Smer: Mikroprocesorski sistemi i algoritmi (izborni predmet na smerovima za Primenjenu elektroniku i Mikroelektroniku)

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM401
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik:

Dr Predrag Teodorović

kabinet 401 (kula)  

tel. 485 2547 

email: t_pedja@uns.ac.rs


Asistenti:

Đorđe Mišeljić

F301

djordjemiseljicftn@gmail.com


Nikola Kovačević

F301

nikola2three4@gmail.com


Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu:

 1. projekta (predispitne obaveze) - 50p

 2. Teorijskog dela ispita - 50p


Materijal za predavanja:
Predavanja po nedeljama:

 1. ARM arhitektura

 2. Napredni shell alati, GCC i Make

 3. Embedded sistemi i Real-Time embedded sistemi

 4. Osnovni koncepti razvoja softvera u embedded sistemu

 5. Uvod u Real-Time operativne sisteme (RTOS) (predavanjeprezentacija)

 6. Procesi (predavanjaprezentacija), sinhronizacija i deljenje resursa (predavanjaprezentacija)

 7. Napredni kernel objekti (predavanja, prezentacija)

 8. Prvi teorijski kolokvijum

 9. Hijerarhija memorije, Kes memorija

 10. Virtualne masine i izuzeci

 11. Virtualna memorija

 12. Upravljanje memorijom (predavanjaprezentacija)

 13. Drugi teorijski kolokvijum


Ispitna pitanja (obzirom na to da su kasno objavljena pitanja, za drugi kolokvijum dolaze u obzir sledeca pitanja: 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52)

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Raspored po nedeljama

 1. Upoznavanje_sa_Linux_OS

 2. Tekst editori, GNU GCC i Make

 3. GDB, zadatak sa LED

 4. GDB debugger, zadatak sa LED diodama

 5. Linux drajveri i kernel moduli

 6. Linux drajveri za sekvencijalne uređaje (Character devices) .. nastavak prethodnih vežbi.

 7. Platformski_uredjaji

 8. FIFO_LIFO drajver

 9. Vežba: Modifikacija FIFO/LIFO drajvera .. nastavak prethodnih vežbi.

 10. Napredne_kernel_tehnike Konkurentno izvršavanje, Semafori, Spinlock-ovi, Blokiranje, i Asinhrono obaveštavanje

 11. Prekidi u Linux OS, primer AXI Timer drajvera

 12. Kompletan postupak integracije IP jezgra u Linux OS (primer pisanja drajvera za VGA kontroler)

 13. Kompletan postupak integracije IP jezgra u Linux OS .. nastavak

 14. Kompletan postupak integracije IP jezgra u Linux OS .. nastavak


dodatni materijal Skripta

Projekti 2018/2019:

 1. Projekat 1-Aritmetičko Logička Jedinica (ALU): Tekst zadatka i dodatne datoteke (Vučković, Todorović, Slavujević)

 2. Projekat 2-VGA drajver koji podržava prikaz teksta i elementarnih geometrijskih oblika: Tekst zadatka (Panzalović, Ninković, Radmilović)