Mikroračunarski sistemi za rad u realnom vremenu


Studije: Osnovne akademske studije

Odsek: Energetika, elektronika i telekomunikacije

Program: Mikroračunarska elektronika

Smer: Mikroprocesorski sistemi i algoritmi (izborni predmet na smerovima za Primenjenu elektroniku i Mikroelektroniku)

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM401
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik:

Dr Predrag Teodorović


Asistenti:

MSc Nebojša Pilipović

MSc Boris Radovanović


Konsultacije: Zakazivanje

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu:

 1. projekta (predispitne obaveze) - 40p

 2. Teorijskog dela ispita - 40p

 3. Poena osvojenih na vezbama - 20p


Da bi se ispit položio, osim obaveznog uslova da se osvoji minimum 51p, potrebno je imati minimum 20p iz projekta i 20p iz teorijskog dela ispita.

Materijal za predavanja:
Predavanja po nedeljama:

 1. Operativni sistemi (pdf, pptx)

 2. ... Operativni sistemi nastavak

 3. Shell i shell skripte (pdf)

 4. Procesi (pdf, pptx)

 5. ... Procesi nastavak

 6. Linux drajveri i Linux moduli

 7. Linux drajveri za sekvencijalne (karakter) uređaje (pdf)

 8. Niti (pdf, pptx)

 9. Sinhronizacija procesa (pdf, pptx)

 10. Raspoređivanje procesora (pdf, pptx)

 11. Hijerarhija memorije, Kes memorija

 12. Upravljanje memorijom, Osnovna memorija (pdf, pptx)

 13. Virtualna memorija (pdf, pptx)


Za kolokvijume ću objavljivati redukovan spisak ispitnih pitanja, neposredno pre kolokvijuma, a ovaj redukovan spisak pitanja će važiti i u januarskom i februarskom roku. To znači da studenti do februarskog roka mogu da polažu odvojeno prvi i drugi deo (npr 1. kolokvijum u terminu prvog kolokvijuma a 2. kolokvijum u februarskom roku), a nakon toga mogu samo polagati istovremeno prvi i drugi deo teorije, pri čemu spremaju teorijski deo ispita na osnovu spiska pitanja dole.

Ispitna pitanja za prvi teorijski kolokvijum (važe i tokom januarskog i februarskog roka)

Ispitna pitanja za drugi teorijski kolokvijum (važe i tokom januarskog i februarskog roka)

Ispitna pitanja (važe nakon februarskog ispitnog roka)

Izvorni kodovi koji su korišćeni na predavanjiva (deljena memorija, redovi poruka, klijent/server, cevi, ...)

 

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Raspored po nedeljama

 1. Uvod_u_Linuxnano_osnovne_komande

 2. GCC_i_makeGit_uputsvo,  Git_komande (Make_primeri)

 3. Aplikacije za rad sa drajverima (Aplikacije_primeri)

 4. Domaći zadatak 1: Utorak 07H | Utorak 18HSreda 15HSreda 18H | Petak 07H

 5. Drajveri za sekvencijalne uredjaje 1 (Hello drajver)

 6. Drajveri za sekvencijalne uredjaje 2 (Storage drajver)

 7. Napredni Kernel Objekti (Lifo drajver)

 8. Domaći zadatak 2: UTO 07HUTO 18H | SRE 15H | SRE 18H | PET 07H

 9. Drajveri za platformske uredjaje 1 (LED drajver)

 10. Drajveri za platformske uredjaje 2 (Timer drajver)

 11. VGA BRAM kontroler (VGA BRAM Materijal ) Instaliranje Linux-a na Zybo ploci - primer BRAM VGA

 12. VGA DMA kontroler (VGA DMA MaterijalInstaliranje Linux-a na Zybo ploci - primer DMA VGA

 13. Domaći zadatak 3: UTO 18H | SRE 18H | PET 07H


dodatni materijal Skripta

Uputstvo za računarske vežbe 2021/2022