Mikroračunarski sistemi za rad u realnom vremenu


Studije: Osnovne akademske studije

Odsek: Energetika, elektronika i telekomunikacije

Program: Mikroračunarska elektronika

Smer: Mikroprocesorski sistemi i algoritmi (izborni predmet na smerovima za Primenjenu elektroniku i Mikroelektroniku)

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM401
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik:

Dr Predrag Teodorović


Asistenti:

Djordje Mišeljić

Nikola Kovačević


Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu:

 1. projekta (predispitne obaveze) - 40p

 2. Teorijskog dela ispita - 40p

 3. Poena osvojenih na vezbama - 20p


Da bi se ispit položio, potrebno je imati minimum 20p iz projekta i 20p iz teorijskog dela ispita.

Materijal za predavanja:
Predavanja po nedeljama:

 1. Operativni sistemi (pdf, pptx)

 2. ... Operativni sistemi nastavak

 3. Shell i shell skripte (pdf)

 4. Procesi (pdf, pptx)

 5. ... Procesi nastavak

 6. Linux drajveri i Linux moduli

 7. Linux drajveri za sekvencijalne (karakter) uređaje (pdf)

 8. Niti (pdf, pptx)

 9. Sinhronizacija procesa (pdf, pptx)

 10. Raspoređivanje procesora (pdf, pptx)

 11. Hijerarhija memorije, Kes memorija

 12. Upravljanje memorijom, Osnovna memorija (pdf, pptx)

 13. Virtualna memorija (pdf, pptx)


Za kolokvijume ću objavljivati redukovan spisak ispitnih pitanja, neposredno pre kolokvijuma, a ovaj redukovan spisak pitanja će važiti i u januarskom i februarskom roku. To znači da studenti do februarskog roka mogu da polažu odvojeno prvi i drugi deo (npr 1. kolokvijum u terminu prvog kolokvijuma a 2. kolokvijum u februarskom roku), a nakon toga mogu samo polagati istovremeno prvi i drugi deo teorije, pri čemu spremaju teorijski deo ispita na osnovu spiska pitanja dole.

Ispitna pitanja (važe nakon februarskog ispitnog roka)