Analogna elektronika – 30.6.2022.

Rezultati ispita iz Analogne elektronike na odseku Mehatronika održanog 30.6.2022.:

Uvid u radove biće održan u ponedeljak 4.7.2022. u 13 časova u prostoriji 138.