Analogna elektronika – Rezultati kolokvijuma – 17.12.2022.

Rezultati kolokvijuma iz Analogne elektronike na odseku Mehatronika održanog 17.12.2022.

Radovi iz teorije i zadataka se mogu polgedati u četvrtak 12. januara od 11.00 časova u prostoriji 138 (NTP). Radovi iz teorije se takođe mogu pogledati i od 14.15 časova istog dana. Ako neko nije u mogućnosti da dođe, radi uvida u zadatke može se javiti asistentu, a radi uvida u teoriju profesoru putem e-maila.