Katedra za elektroniku

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije,

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
Telefon: +381(0)21/485-2558

Rezultati ispita iz IDEK-a i IE 16.3.2019.

Rezultate možete pronaći na sledecem linku IDEK+IE_2019_apsolventski_mart - Sheet1. Katedra za elektroniku, Miloš Arbanas

[OAS] Analogna elektronika – mehatronika

Analogna_elektronika_ocene

Spisak studenata za laboratorijske vežbe iz Digitalne elektronike (Mehatronika)

Spisak studenata za laboratorijske vežbe iz Digitalne elektronike možete preuzeti sa ovog linka. Laboratorijske vežbe počinju u utorak 26.02.2019. Studenti koji su u međuvremenu stekli uslov...

Spisak studenata za laboratorijske vežbe iz Uvoda u elektroniku (EET-ME)

Spisak studenata za laboratorijske vežbe iz Uvoda u elektroniku možete preuzeti sa ovog linka. Laboratorijske vežbe počinju u ponedeljak 25.02.2019. Studenti koji su u međuvremenu stekli...

Rezultati ispita iz Uvoda u elektroniku 06.02.2019. (E1, MER)

Rezultati ispita iz Uvoda u elektroniku 06.02.2019. (E1, MER)

Rezultati ispita iz IDEK-a i IE 5.2.2019.

Rezultate možete pronaći na sledecem linku.. Katedra za elektroniku, Miloš Arbanas

Rezultati popravnih lab iz MPE

Br. indeksa LK1 LK2 LK3 Ocena         EE 105/2016 7,5 EE 145/2016 6,5 EE 162/2016 7,5 EE 172/2016 7 EE 201/2015 5 EE 215/2015 3 EE 23/2016 10 EE 247/2017 5 EE 26/2015 14 EE 28/2016 12 10 EE 30/2016 7,5 10 EE 34/2016 5 EE 96/2016 20 10

Rezultati ispita iz Medicinske elektronike (BMI) 03.02.2019.

Rezultati ispita iz Medicinske elektronike (BMI) 03.02.2019.

Rezultati ispita iz IDEK-a i IE 24.1.2019.

Rezultate možete pronaći na sledećem linku. Katedra za elektroniku, Miloš Arbanas

NAŠI PRIJATELJI