Konkurs za nagradu dr Vladan Desnica

Poštovani koleginice i kolege,

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, DEPARTMAN ZA ENERGETIKU, ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE raspisuje konkurs za dodelu nagrade “Dr Vladan Desnica“.

Ove godine se dodeljuju 2 nagrade:

  1. Najboljem studentu IV ili V godine smera Mikroračunarska elektronika u 2018. godini.
  2. Studentu koji je izradio najbolji diplomski – master rad iz oblasti projektovanja elektronskih kola u 2018. godini.

Nagrade su u iznosu od po 25.000 dinara.

Kandidati za nagradu pod brojem 1) uz prijavu dostavljaju:
a) uverenje o ocenama,
b) dokaz o rezultatima stručne van-nastavne aktivnosti
(takmičenja, naučni radovi, projekti).

Kandidati za nagradu pod brojem 2) uz prijavu prilažu:
a) naziv i izvod diplomskog ili diplomskog – master rada,
b) preporuku mentora,
c) dokaz o javnoj verifikaciji rada (domaća konferencija ili časopis, međunarodna konferencija ili časopis).

Prijave se šalju predsedniku Komisije za dodelu nagrade „Dr Vladan Desnica“, na adresu: dr Ljiljana Živanov, red. prof, Fakultet tehničkih nauka, 21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6 ili putem elektronske pošte na lilaziv@uns.ac.rs do 25.12.2018.

Pogledajte ceo tekst konkursa.