[OAS] Funkcionalna verifikacija hardvera – rezultati drugog kolokvijuma

Pogledajte vest na stranici predmeta.