Rezultati ispita iz IDEK-a i IE 5.2.2019.

Rezultate možete pronaći na sledecem linku..

Katedra za elektroniku,
Miloš Arbanas