Analogna elektronika – rezutati ispita – 21.6.2023.

Rezultati ispita iz Analogne elektronike na odseku Mehatronika održanog 21.6.2023.

Radovi se mogu pogledati u petak 7.7.2023. u 13 časova u prostoriji 138 (NTP).