[OAS] Funkcionalna verifikacija hardvera – rezultati prvog teorijskog kolokvijuma

Pogledajte vest na stranici predmeta.