AMK – 7.4.2022. – Rezultati ispita

Rezulatai ispita iz Analognih mikroelektronskih kola održanog 7.4.2022.

Uvid u radove će se održati u ponedeljak 6. juna od 11:15 časova u prostoriji 138, NTP.

Ukoliko je neko sprečen da dođe u navedeno vreme, može se javiti putem e-maila.