Rezultati nakon oba kolokvijuma iz Medicinske elektronike BMI

Rezultati nakon oba kolokvijuma iz Medicinske elektronike BMI